Šiandien

teikiame socialines globos paslaugas

46+
metai kartu
48
asmenims teikiama globa
17+
asmenims iš namų teikiamos paslaugos
1200
m2 bendras patalpų plotas

Šilti ir jaukūs globos namai

Užsukite pas mus ir pasidalinkite savo gerumu
Kompleksinių paslaugų namuose „Alka“ 6-iose šeimynose ir 2-iuose grupinio gyvenimo namuose gyvena 48 tėvų globos netekę globotiniai / rūpintiniai, turintys kompleksinių raidos sutrikimų, iš jų 17 mergaičių ir 31 berniukai. Moksleiviai mokosi 4 mokyklose. Kai kurie po pamokų lanko muzikinio ugdymo, rankdarbių, dailės ir keramikos, sporto užsiėmimus vaikų globos namuose arba kitose įstaigose.

Skaityti daugiau

Naujienos

Kompleksinių paslaugų namų „Alka“ globotiniai (rūpintiniai) stovyklavo Palangoje. Pagrindinis stovyklos projekto rėm...
Mieli tėveliai, Kviečiame lankyti dienos socialinės globos grupę vaikams su negalia (nuo 0 iki 6 (7) metų...
Informuojame, kad nuo 2020 m. gruodžio 1 d. kompleksiniuose paslaugų namuose „Alka“ bus teikiama laikino atokvėpio ...

Mūsų misija

Tenkinti visokeriopus našlaičių ir be tėvų globos likusių vaikų poreikius, atstovauti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus.
Didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir/ar psichikos negalia savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje.
Sudaryti sąlygas vaiko grįžimui į šeimą ir asmens integravimuisi į visuomenę, užtikrinti saugią gyvenamąją aplinką.
NAUDOJOTĖS MŪSŲ PASLAUGOMIS?
Turite gerų idėjų ir pasiūlymų, o gal norite įvertinti paslaugų kokybę?
Turite klausimų?
Susisiekite dabar ir gaukite rūpimus atsakymus